КЊИГОВОДСТВО КЊИШКИ МОЉАЦ ДОО

КЊИГОВОДСТВО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЦЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

 

Латиница - Ћирилица

+381.69.381.69.23
kancelarija@knjiskimoljac.rs

Цена књиговодствених услуга - упит

 Књиговодство Књишки мољац д.о.о. Београд.
Сва права задржана.
Izrada web sajta

.

О фирми

Књиговодство Књишки мољац доо се бави пружањем књиговодствених услугама за предузетнике и предузећа у складу са важећим прописима Републике Србије.

Седиште Књиговодства Књишки мољац је у Миријеву у улици Витезова Карађорђеве звезде 50.

Запослени у Књиговодству Књишки мољац су су високо образовани и поседују сертификате за овлашћеног рачуновођу.

Књижење послосних промена обављамо на најсавременијем књиговодственом програму. Рачунарска обрада података омогућава нам брзо евидентирање Ваших насталих пословних промена уз минимизацију могучих грешака.Такође, на Ваш захтев у кратком временском року може да израдимо велики број различитих извештаја потребних за доношење пословних одлука. Поред наведеног програма за књиговодство наши рачунари су снабдевени програмом за заштиту података, те се Ваша документација налази у сигурним рукама.

Књиговодство Књишки мољац пружа могућност прилагођавања сваком клијенту. Избор најоптималније решења за вођење пословних књига. Вођење финансијског књиговодства, робно – материјалног књиговодства, обрачуни зарада, благајне, основних средства, као и велики број посебних програма за израду законом прописаних образава и пореских пријава.

Обављамо услуге књиговодства са израдом завшрног рачуна за све клијенте. Књиговодство Књишки мољац обавља и услуге израда завршног рачуна и за предузећа, предузетнике и удружења која нису клијенти предузећа. Израда завршног рачуна и за скуштине станара стамбених зграда уз помоћ приликом регистрације истих као правних лица.

ПРЕПОРУКЕ
 • „До вас смо дошли препоруком те Вас само можемо препоручити другима“
  Никола Милић,директор Милина инвестмент доо
 • „Са Књиговодством Књишки мољац сарађујем већ више година и веома сам задовољна прецизношћу, ажурношћу и помоћи у смањењу пореских трошкова пословања. Као предузетнику Књиговодство је мој прави партер. “
  Милица Недић, предузетник
 • „Задовољни смо услугама Књиговодства Књишки мољац са њима нам је све брзо, лако и једноставно!“
  Миодраг Вученовић , СТР „Миодраг и синови“
 • „Због све оштрије конкуренције требао нам је сигуран књиговођа и таквог смо нашли у Књиговодству Књишки мољац.“
  Петар Лазић, Микола доо
 • „На Књиговодство Књишки мољац можете се ослонити у сваком тренутнку, у вези са разним проблемима који прате једног предузетника, а уз све можете се и добро насмејати са креативним решењима.“
  Љиљана Несторовић, предузетник