KNJIGOVODSTVO KNJIŠKI MOLJAC DOO

KNJIGOVODSTVO
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
CENA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA
 

Latinica - Ćirilica

+381.69.381.69.23
kancelarija@knjiskimoljac.rs

Cenа knjigovodstvenih usluga - upit

 knjigovodstvo Knjiški moljac d.o.o. Beograd
Sva prava zadržana.

Izrada web sajta

.

Cena knjigovodstvenih usluga

CENOVNIK KNJIGOVODSTVA KNJIŠKI MOLJAC DOO
KNJIGOVODSTVENE ULUSGE * cene se utvrđuju na mesečnom nivou

1.vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskog izveštaja (završnog računa)
preduzeće koje je u sistemu PDV-a od 130€
preduzeće koje nije u sistemu PDV-a od  110€
preduzeće koje nije u sistemu PDV-a usluge od  100€
preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a od  100€
preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a od  90€
preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a usluge od  80€
paušalno oporezovani preduzetnik od  40€
udruženje građana i humanitarne organizacije od  60€
privredno društvo (preduzeće) u mirovanju 50€
preduzetnik (radnja) u mirovanju 30€
2.dopunski poslovi
kurirski poslovi (dolazak po dokumentaciju...) 10€-25€
3.zarade**
obračun zarada do 2 zaposlenih 20€
obračun zarada do 5 zaposlenih 40€
obračun zarada do 10 zaposlenih 70€
obračun zarada do 20 zaposlenih 120€
obračun zarada do 35 zaposlenih 170€
obračun zarada do 50 zaposlenih 230€
obračun zarada do 75 zaposlenih 340€
obračun zarada do 100 zaposlenih 400€
obračun zarada preko 100 zaposlenih od 450€
obračun ugovora o delu, o autorskom honoraru itd 15€
4.radni odnos**
prijava, promena ili odjava firme na zdravstveno osiguranje 10€
izrada ugovora ili aneksa, rešenje i potvrda o zaposlenju 5€
prijava ili odjava radnika 10€
prijava ili odjava članova porodice na zdravstveno osiguranje po članu 10€
izrada M-4 obrazaca po radniku 30€
izrada PPP obrazaca po radniku 10€
evidentiranje isplatioca zarada u poreskoj upravi 10€
overa zdravstvene knjižice ili markice 5€
5. lična primanja **
dopunski rad i slično 15€
izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljena, bolovanje...) 15€
ishodovanje rešenja o porodiljskom bolovanju 25€
isplata zakupa i slično 15€
obaveštenje o ugovorima za estradu 20€
izrada platnih/isplatnih listića 5€
6. dodatne usluge
izrada vanrednog finansijskog izveštaja (završnog računa)  
  - zaključni list bez zaključnih knjiženja 1/4 cene pod 1.
  - zaključni list sa zaključnim knjiženjima 2/4 cene pod 1.
  - zaključni list plus bilans stanja i uspeha 3/4 cene pod 1.
  - zaključni list plus svi bilansi (BS, BU,PB,PDP,statički aneks) 4/4 cene pod 1.
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa klijentom – preduzetnici od 120€
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa kljinetom – malo preduzeće od 150€
izrada finansijskog izveštaja bez ugovora sa klijentom – veliko preduzeće od 500€
ishodovanje poreskog uverenja 5€
slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom 5€
arhiviranje dokumenata koje klijent nije preuzeo u roku 5€
arhiviranje dokumentacije nedeljno 2€
osnivanje preduzeća 39€
osnivanje preduzetničke radnje 29€
likvidacija preduzeća od 200€
likvidacija preduzetničke radnje od 100€
prenos udela 90€
registracione promene kod preduzetnika od 15€
registracione promene kod preduzeća od 25€
bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara po upitu

** za klijente bez ugovora


Cenovnik je na snazi od 01.07.2013. do sledećih izmena

PREPORUKE
 • „Do Vas smo došli preporukom te Vas samo možemo preporučiti drugima“
  Nikola Milić,direktor Milina investment doo
 • „Sa Knjigovodstvom Knjiški moljac sarađujem već više godina i veoma sam zadovoljna preciznošću, ažurnošću i pomoći u smanjenju poreskih troškova poslovanja. Kao preduzetniku Knjigovodstvo Knjiški moljac je moj pravi parter. “
  Milica Nedić, preduzetnika
 • „Zadovoljni smo uslugama Knjigovodstva Knjiški moljac sa njima nam je sve brzo, lako i jednostavno!“
  Miodrag Vučenović , STR „Miodrag i sinovi“
 • „Zbog sve oštrije konkurencije trebao nam je siguran knjigovođa i takvog smo našli u Knjigovodstvu Knjiški moljac.“
  Petar Lazić, Mikola doo
 • „Na Knjigovodstvo Knjiški moljac možete se osloniti u svakom trenutnku, u vezi sa raznim problemima koji prate jednog preduzetnika, a uz sve možete se i dobro nasmejati sa kreativnim rešenjima.“
  Ljiljana Nestorović, preduzetnik
 • Dok nisam našao knjigovodstvo Knjiški moljac moj prethodni knjigovođa me drao po pitanju cene knjigovodstveni usluga. Zahvalan sam što još postoje vredni ljudi koji svoj posao naplaćuju po realnim cenama.
  Zoran Madžarević - Balkan biznis klub d.o.o.