Molimo Vas popunite donji formular. Obavezna polja obeležena su: *

*Naziv pravnog lica:


*PIB pravnog lica:


Adresa pravnog lica:


*Kontakt telefon:


*E-mail adresa:


*Kontakt osoba:


*Vrsta delatnosti:


*Broj zaposlenih:


Obveznik PDV-a:
 Da, mesečno.   Da, tromesečno.   Ne.

*Broj domaćih primljenih računa:


*Broj domaćih izdatih računa:


*Broj stranih primljenih računa:


*Broj stranih izdatih računa:


*Broj osnovnih sredstava:


*Broj primljenih gotovinskih računa:


*Broj maloprodajnih objekata:


*Broj veleprodajnih objekata:


Napomene:

*1+5+3=

Ponuda nije obavezujuća, a poverene nam podatke upotrebićemo isključivo za izradu ove ponude.